Dutch Funeral Awards

Eens in de twee jaar worden de Dutch Funeral Awards uitgereikt. Dit jaar voor het eerst met de categorie ‘Ritueelbegeleiding’. Meedoen aan een competitie, en me op die manier laten zien, vind ik leuk. Daarom beschreef ik het boekje dat ik voor (en met) Sevagram en Planetree maakte over het belang van afscheidsrituelen in een verpleeghuis bij mijn aanmelding. Eerlijk gezegd wat ik het al weer een beetje vergeten, maar vanochtend kreeg ik een telefoontje! Ik ben een van de drie genomineerden die hun idee aan een jury mogen presenteren!! Wat leuk, wat spannend en wat geweldig!

Werk jij in een verpleeghuis (of in een andere zorgsetting), en merk je, vooral in deze coronatijd, dat er steeds meer behoefte komt aan rituelen op je werkvloer? Ik help jullie heel graag. Waarschijnlijk wordt er best al wel het een en ander aan rituelen gedaan bij jullie. Ik help je om deze te stroomlijnen, en om ze voor en door medewerkers, naasten én jullie bewoners of cliënten zelf vorm te geven.

Posts created 4

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top