De coronacrisis, als rituelen belangrijk worden

‘Vroeger’ als ik tegen mensen zei dat ik ritueelbegeleider was, werd ik vaak een beetje glazig aangekeken. Rituelen? Wat een raar woord, wat doe je dan precies? Ik legde dan uit hoe normaal rituelen zijn in ons leven, en hoe we deze gebruiken zonder dat we erbij stilstaan. Een klein ritueeltje als een hand geven bij een begroeting, iemand met een dikke zoen feliciteren met zijn verjaardag, samenkomen in de stilte op 4 mei, een uitvaart met een koffietafel achteraf waar herinneringen worden opgehaald, kraamschudden bij een geboorte. Rituelen die tot maart van dit jaar zo normaal waren, we stonden er niet eens bij stil.

En nu, opeens, in het ‘nieuwe normaal’ worden rituelen belangrijk. Opeens wordt begrepen wat rituelen zijn, welke betekenis ze hebben voor ons, wat we missen als we onze normale rituelen niet meer mogen of kunnen uitvoeren. Opeens wordt het woord ‘ritueel’ een normaal woord. Vóór maart hoorde ik het woord maar zelden in de media. Maar nu, in ieder praatprogramma gaat het over rituelen en kranten koppen dat we ‘Nieuwe Rituelen’ nodig hebben.

Voor ons als ritueelbegeleiders is dit een kans. Want rituelen maken, dát kunnen wij. Wij weten hoe we betekenis moeten geven aan gebeurtenissen in het leven. We zijn opgeleid om mooie en betekenisvolle momenten te maken. Wij weten hoe je tóch mooi afscheid kunt nemen in deze tijd. Wij kunnen een mooie herdenkingsdienst maken waaraan recht wordt gedaan aan de overledene en aan de achterblijvers. Wij snappen hoe belangrijk het is voor de kinderen uit groep 8 om de schooltijd goed af te sluiten. Wij kunnen iets moois maken, op afstand mét familie, om een kindje welkom te heten in deze wereld. Wij weten wat een ritueel, een ritueel maakt want dat houdt veel meer in dan ‘woningsdag’ in je eigen huis te vieren. Het houdt óók veel meer in dan op je stoep het Wilhelmus zingen. Een ritueel is belangrijk en heeft inhoud, is een overgang van de oude naar de nieuwe situatie en laat je nadenken over wat jij belangrijk vindt in het leven.

Heb jij behoefte aan een ritueel in deze tijd, neem dan contact met me op. Ik help je heel graag.

Posts created 4

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top