Dementie en ritueelbegeleiding

Dementie… Ken je de cijfers? Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.00 in 1950 tot ruim 280.000 nu. Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen. (bron: Alzheimer Nederland)

Bij een overlijden komt het steeds vaker voor dat iemand die achterblijft getroffen is door dementie. En dan? Neem je mam mee naar de uitvaart? Kan dat dan? Ook als ze in een verzorgingshuis verblijft? Mijn advies is: Jazeker, als het kan, doen! Ik heb veel ervaring met mensen met dementie en mag mezelf, als enige actieve ritueelbegeleider uit de regio, ‘dementievriendelijk ritueelbegeleider’ noemen. Er is echt heel veel mogelijk om mensen met dementie te betrekken bij een afscheid. Vaak kan iemand zelfs nog een actieve rol spelen, bijvoorbeeld een kaars aansteken. Of als iemand niet meer persoonlijk aanwezig kan zijn, wat let je dan om het afscheid naar pap toe te brengen? Het is zo belangrijk voor iedereen om goed afscheid te kunnen nemen óók voor mensen met dementie.

Als het mistig wordt
en als ik dan ga dwalen.
Mag ik dan bij jou?
Als ik eenzaam ben
en ik niet word begrepen.
Mag ik dan bij jou?
Als ik verdrietig word
en niemand weet een reden.
Mag ik dan bij jou?
Als ik onrustig ben,
omdat ik alles kwijt ben.
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij je schuilen,
als ik het niet meer weet.
En ook als ik moet huilen,
als ik je naam vergeet.
Want als ik bij jou mag,
als jij mijn angsten sust
en mij je aandacht geeft,
dan kom ik weer tot rust.

Als de tijd verdwijnt
en ik me niets herinner.
Mag ik dan bij jou?
Als ik niet zeggen kan,
wat ik wou vertellen.
Mag ik dan bij jou?
Als de mist optrekt,
omdat het einde nadert.
Mag ik dan bij jou?
Als ik jouw liefde voel
en ik voel me veilig.
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij je schuilen,
als ik het niet meer weet.
En ook als ik moet huilen,
als ik je naam vergeet.
Want als ik bij jou mag,
als jij mijn angsten sust
en mij je aandacht geeft,
dan kom ik weer tot rust.

Als het einde komt
en als ik dan bang ben.
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
wil jij dan niet vergeten:
‘Ik hield heel veel van jou!’

© Hans Cieremans

(geschreven op de melodie van ‘Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, componisten Rogier Wagenaar en Sander Geboers)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top