Dementie en ritueelbegeleiding

Dementie… Ken je de cijfers? Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.00 in 1950 tot ruim 280.000 nu. Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen. (bron: Alzheimer Nederland)

Bij een overlijden komt het steeds vaker voor dat iemand die achterblijft getroffen is door dementie. En dan? Neem je mam mee naar de uitvaart? Kan dat dan? Ook als ze in een verzorgingshuis verblijft? Mijn advies is: Jazeker, als het kan, doen! Ik heb veel ervaring met mensen met dementie en mag mezelf, als enige actieve ritueelbegeleider uit de regio, ‘dementievriendelijk ritueelbegeleider’ noemen. Er is echt heel veel mogelijk om mensen met dementie te betrekken bij een afscheid. Vaak kan iemand zelfs nog een actieve rol spelen, bijvoorbeeld een kaars aansteken. Of als iemand niet meer persoonlijk aanwezig kan zijn, wat let je dan om het afscheid naar pap toe te brengen? Het is zo belangrijk voor iedereen om goed afscheid te kunnen nemen óók voor mensen met dementie, of misschien wel júist voor mensen met dementie

In samenwerking met Sevagram maakte ik het boekje ‘warm en waardig afscheid’ waarin een tiental mooie rituelen beschreven staan die gebruikt kunnen worden bij afscheid in een verpleeghuis (of andere zorginstelling) wanneer een bewoner gaat overlijden, of overleden is. Binnenkort zal een aangepaste versie van dit boekje beschikbaar komen voor andere zorginstellingen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top